Sunday, 04/12/2022 - 21:48|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS VÀ THPT LONG HƯNG
Ngày ban hành:
24/05/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

1. Phần thi kiến thức: 
a. Nội dung: Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo cải cách hành chính của Trung ương và tỉnh (Theo Danh mục tài liệu).  
b. Hình thức: Thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ sau:  
 https://hoithitructuyencchc.soctrang.gov.vn 
Ngoài ra, người dự thi có thể truy cập vào Chuyên trang cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng tại địa chỉ: cchc.soctrang.gov.vn và Trang thông tin điện  tử của từng cơ quan, đơn vị tại mục thông báo tổ chức Hội thi 1  để tham gia dự thi theo thời gian đã quy định. 

Người dự thi được phép thi nhiều lần (không giới hạn số lần thi). Mỗi lần dự thi, người dự thi thực hiện bài thi trắc nghiệm với 10 câu hỏi, thời gian tối đa 05 phút. Ban Tổ chức sẽ công nhận kết quả của lần thi có câu trả lời đúng cao nhất trong các lần thi. 
c. Thời gian:  
- Thời gian bắt đầu: 07 giờ 00 phút ngày 15/9/2021  
- Thời gian kết thúc: 24 giờ 00 phút ngày 15/10/2021 
2. Phần thi tuyên truyền: 
a. Nội dung:  
Đơn vị có thể chọn một hoặc một số nội dung sau đây để tham gia phần thi video tuyên truyền cải cách hành chính: 
(1)  Tuyên  truyền  các  dịch  vụ  tiện  tích  đã  được  tỉnh  cung  cấp  (dịch  vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, bưu chính công ích, thanh toán trực tuyến,….)  khi thực hiện thủ tục hành chính. 
(2) Giới thiệu nội dung, hiệu quả và cách thức tổ chức thực hiện sáng kiến kinh nghiệm 2 cải cách hành chính nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị và chất lượng phục vụ cá nhân, tổ chức. 
(3) Xây dựng tình huống hành chính phát sinh trong thực tế liên quan đến các lĩnh vực của công tác cải cách hành chính và đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.  
b. Hình thức: 
Mỗi đơn vị dàn dựng video tuyên truyền những nội dung trên bằng hình thức sinh động, phù hợp như ca khúc, nhạc kịch, sân khấu, lời bình kết hợp kỹ thuật đồ họa (2D, 3D),…. để chuyển tải hiệu quả nội dung và làm rõ thông điệp tuyên truyền.  
c. Thời gian: Độ dài thời gian của video không quá 04 phút. Khuyến khích các đơn vị dựng video có độ dài thời gian ngắn và súc tích về nội dung. 
Lưu ý: Cách đặt tên file video như sau: Tên đơn vị - Tên nội dung video 

Sau khi dàn dựng hoàn chỉnh video, các đơn vị thực hiện đính kèm, đăng tải  file  video  lên  phần  mềm  trong  khoảng  thời  gian  từ  07  giờ  00  phút  ngày 15/9/2021 đến 24 giờ 00 phút ngày 15/10/2021.  
Tùy theo tình hình thực tế, nếu có sự thay đổi thời gian kết thúc việc đăng  tải video dự thi trên phần mềm, Ban Tổ chức Hội thi sẽ có thông báo sau. 

Chi tiết xem chi tiết trong văn bản đính kèm

 

Ngày ban hành:
27/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực