SttHọ và tênChức vụ 
1Lâm Đặng Trúc LâmHiệu trưởng 
2Nguyễn Hùng TuấnP. Hiệu trưởng 
3Tiền Thanh ĐiềnP. Hiệu trưởng