SttHọ và tênChức vụSố ĐTDĐ
1Nguyễn Văn DùngChủ tịch 
2Nguyễn Huy AnP. Chủ tịch 
3Nguyễn Thị Trúc  
4Lê Văn Luốc  
5Bùi Thị Lê Quyên