SttHọ và tênChức vụSố ĐTDĐ
1Nguyễn Văn ĐếnTổ trưởng 
2Nguyễn Huy AnTổ phó 
3Ngô Tấn Thạnh  
4Nguyễn Huy Bình  
5Nguyễn Văn Dũng  
6Sơn Hữu Nghiệp  
7
8
Hồ Quốc Cang
Quách Hoàng Yếu