SttHọ và tênChức vụSố ĐTDĐ
1Nguyễn Văn ĐếnTổ trưởng769334255
2Nguyễn Huy AnTổ phó362804760
3Ngô Tấn Thạnh 377531990
4Nguyễn Huy Bình 373374777
5Nguyễn Văn Dũng 977714079
6Sơn Hữu Nghiệp 969109172
7Hồ Quốc Cang 0964441043