SttHọ và tênChức vụSố ĐTDĐ
1Trương Vĩnh TânTổ trưởng 
2Phạm Thị Kiều Tiếng  
3Đặng Thị Huệ  
4Đoàn Thanh Tuấn  
5Châu Thị Bích Thủy  
6
7
Nguyễn Minh Trí
Lê Văn Luốc