SttHọ và tênChức vụSố ĐTDĐ
1Huỳnh Văn ThànhTổ trưởng 
2Cao Thanh Phong  
3Trần Thị Pía  
4Nguyễn Văn Phong  
5Lê Nguyễn Tường Vi  
6Nguyễn Huy Cường  
7   
8