SttHọ và tênChức vụSố ĐTDĐ
1Trần Ngọc HuệTổ trưởng978634225
2Huỳnh Thị Ngọc Khuyến  
3Phùng Thị Hồng Ngân 378184339
4Thạch Thị Si Và Ra 328859062
5Phan Nguyễn Vĩ 396941759