SttHọ và tênChức vụ 
1Trần Ngọc HuệTổ trưởng 
2Huỳnh Thị Ngọc Khuyến  
3Phùng Thị Hồng Ngân  
4Thạch Thị Si Và Ra  
5Phan Nguyễn Vĩ