SttHọ và tênChức vụSố ĐTDĐ
1Dương Thị Mỹ LinhTổ trưởng972773580
2Nguyễn Thị Bích Liễu  
3Lương Thị Ngọc Diễm  
4Nguyễn Văn Xịn  
5Nguyễn Hoài Minh  
6Ông Thị Chi