SttHọ và tênChức vụSố ĐTDĐ
1Dương Thị Mỹ Linh  
2Nguyễn Thị Bích LiễuTổ trưởng 
3Lương Thị Ngọc Diễm  
4Nguyễn Văn Xịn  
5Nguyễn Hoài Minh  
6Ông Thị Chi