SttHọ và tênChức vụSố ĐTDĐ
1Nguyễn Thị Thanh ThủyTổ trưởng 
2Nguyễn Thị TrúcTổ phó 
3Lý Thị Dươl  
4Đặng Thị Thúy Hằng  
5Mã Thị Kiều Nương  
6Bùi Thị Lệ Quyên  
7Nguyễn Thị Thanh