Chào mừng các bạn đến với trường THCS và THPT Long Hưng. Trường được thành lập vào ngày 03/9/2019, trên cơ sở sáp nhập từ phân hiệu trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa và trường THCS Long Hưng. Trường được quy hoạch và xây dựng trên địa phận xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, bao gồm 2 khu: Khu 1 tọa lạc tại ấp Tân Phước A1, khu 2 tọa lạc tại ấp Mỹ Khánh A. Trường cách UBND xã khoảng 100 m và cách trung tâm huyện khoảng 9 km. Với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên thân thiện, nhiệt tình hoạt động theo phương châm “Tăng cường kỷ cương, nêu cao trách nhiệm, tích cực đổi mới, phát huy sáng tạo”. Trường có cơ sở vật chất đáp ứng cơ bản nhu cầu dạy và học; có đầy đủ sân chơi, bãi tập... Là nơi có những trải nghiệm học tập, giáo dục và rèn luyện thể chất.Chào mừng các bạn đến với trường THCS và THPT Long Hưng. Trường được thành lập vào ngày 03/9/2019, trên cơ sở sáp nhập từ phân hiệu trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa và trường THCS Long Hưng. Trường được quy hoạch và xây dựng trên địa phận xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, bao gồm 2 khu: Khu 1 tọa lạc tại ấp Tân Phước A1, khu 2 tọa lạc tại ấp Mỹ Khánh A. Trường cách UBND xã khoảng 100 m và cách trung tâm huyện khoảng 9 km. Với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên thân thiện, nhiệt tình hoạt động theo phương châm “Tăng cường kỷ cương, nêu cao trách nhiệm, tích cực đổi mới, phát huy sáng tạo”. Trường có cơ sở vật chất đáp ứng cơ bản nhu cầu dạy và học; có đầy đủ sân chơi, bãi tập... Là nơi có những trải nghiệm học tập, giáo dục và rèn luyện thể chất.

Trường THCS và THPT Long Hưng là loại hình trường công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập và nhà nước trực tiếp quản lý. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí chi cho thường xuyên, chủ yếu do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Trường THCS và THPT Long Hưng là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định Luật Giáo dục, Điều lệ trường phổ thông và Quy chế tổ chức và hoạt động các trường công lập, nhà trường có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THCS và cấp THPT do Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.

2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.

3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công.

5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

8. Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.

9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Số điện thoại: 0299 657 9977      Email: thptlonghung@soctrang.edu.vn