Saturday, 15/05/2021 - 03:37|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TIÊU ĐỀ WEBSITE

KẾ HOẠCH THAM GIA CUỘC THI "TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC VÀ PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH" NĂM 2020

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2020). Góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là cuộc thi có ý nghĩa góp phần tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong ngành Giáo dục, nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

 

HUYỆN ĐOÀN MỸ TÚ

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THCS&THPT LONG HƯNG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***

Long Hưng, ngày 21 tháng 8 năm 2020

Số:      -KH/ĐTN

 

 

KẾ HOẠCH

Tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

-----------

Thực hiện theo Kế hoạch số 1743/KH-SGDĐT ngày 20/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng về việc tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020.

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy và căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, BCH Đoàn trường THCS&THPT Long Hưng xây dựng Kế hoạch tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020. với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/191105/6/2020).

- Tuyên truyền Lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/194519/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2020. 

- Góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Tham gia Cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa góp phần tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong ngành Giáo dục, nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi phải được tuyên truyền và triển khai rộng rãi đến toàn thể đoàn viên giáo viên trẻ, đoàn viên thanh niên là học sinh của đơn vị để tạo hiệu ứng học tập và làm theo Bác được lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng hơn

- Phối hợp chặc chẽ với tổ công nghệ thông tin của đơn vị để tổ chức hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên là học sinh đăng ký tham gia đầy đủ và kịp thời.

- Các thành viên của đoàn trường được phân công đảm nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch phải đảm bảo tiến độ tổ chức, ghi nhận kết quả cũng như báo cáo kịp thời khi có yêu cầu đột xuất hay báo cáo định kì.

- Các hoạt động triển khai, tuyên truyền, tổ chức hướng dẫn phải đảm bảo khoa học, tránh mất thời gian, không ảnh hưởng đến các hoạt động giáo dục khác của đơn vị và phải phù hợp với tình hình diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Đối tượng dự thi 

1.1. Bảng A: Dành cho học sinh phổ thông (là tất cả học sinh của trường).

1.2. Bảng B: Dành cho sinh viên.

1.3. Bảng C: Dành cho cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên (không thuộc đối tượng của Bảng A và Bảng B, dưới 35 tuổi). 

2. Nội dung

- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục Việt Nam; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh;  tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam. 

- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 34 năm đổi mới (1986-2020), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. 

3. Cách thức đăng ký, hình thức thi và thứ tự các vòng thi

3.1. Cách thức đăng ký và hình thức thi

- Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại trang điện tử của Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn từ 09h00 ngày 24/8/2020. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi.

- Thí sinh có thể tải ứng dụng (app) hocvalamtheobac để đăng ký và tham dự thi.

- Thông tin chính thức về Cuộc thi được Ban tổ chức cập nhật trên các trang thông tin điện tử: http://hocvalamtheobac.vn, http://www.moet.gov.vn, http://www.doanthanhnien.vn, http://www.gdtd.vn và Fanpage: https://www.facebook.com/hocvalamtheobac/.

3.2. Hình thức thi và thứ tự các vòng thi (Điều lệ ban hành kèm theo)

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Thời gian tổ chức Cuộc thi

- Thời gian thi thử: Bắt đầu từ 09h00 ngày 31/8/2020 đến 22h00 ngày 13/9/2020.

- Lễ  phát động Cuộc thi: Dự kiến 09h00 thứ Hai ngày 14/9/2020, tại Thủ đô Hà Nội.

- Thời gian thi trắc nghiệm cá nhân Vòng loại: Từ 10h00 ngày 14/9/2020 đến 22h00 ngày 01/11/2020. 

2. Các vòng thi

2.1. Vòng loại: Từ 10h00 ngày 14/9/2020 đến 22h00 ngày 01/11/2020.

+ Tuần 1: Từ 10h00 ngày 14/9/2020 đến 22h00 ngày 20/9/2020.

+ Tuần 2: Từ 09h00 ngày 28/9/2020 đến 22h00 ngày 04/10/2020.

+ Tuần 3: Từ 09h00 ngày 12/10/2020 đến 22h00 ngày 18/10/2020.

+ Tuần 4: Từ 09h00 ngày 26/10/2020 đến 22h00 ngày 01/11/2020. Sau khi kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức công bố danh sách thí sinh đoạt giải tuần (có 10 thí sinh/bảng/tuần), vào 09h00 ngày thứ sáu của tuần kế tiếp.

- Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Bán kết của Cuộc thi, vào  09h00 ngày 05/11/2020.

2.2. Vòng Bán kết: Từ 9h00 ngày 09/11/2020 đến 22h00 ngày 15/11/2020.

- Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc của Cuộc thi vào 09h00 ngày 25/11/2020.

2.3. Vòng Chung kết: dự kiến tổ chức 07h30 ngày 12/12/2020 tại Thủ đô Hà Nội (địa điểm sẽ thông báo sau).

            2.4. Lễ Tổng kết - Trao giải chung cuộc Cuộc thi: Dự kiến tổ chức 19h00 ngày 12 tháng 12 năm 2020 tại Thủ đô Hà Nội (địa điểm sẽ thông báo sau).

IV. PHÂN CÔNG, PHỐI HỢP.

1. Đ/c Hồ Quốc Cang, Bí thư Đoàn trường:

- Phụ trách chung, phối hợp với Tổ công nghệ thông tin của trường cùng tổ chức thực hiện theo đúng thời gian của kế hoạch.

- Triển khai, tuyên truyền đến tất cả các đối tượng có liên quan để tham gia một cách đầy đủ và tích cực.

- Viết tin, đăng các bài liên quan đến các hoạt động tổ chức và tham gia lên cổng thông tin của Đoàn trường (ít nhất 01 tin, bài/tuần) và đảm bảo chế độ báo cáo đầy đủ khi có yêu cầu.

2. Đ/c Trương Vĩnh Tân, Ủy viên BCH Đoàn trường

Trực tiếp hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi: đăng ký tạo tài khoản; tham gia các tuần thi, vòng thi.

3. Các đồng chí ủy viên BCH thuộc đúng đối tượng cùng tham gia cuộc thi.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban chấp hành Đoàn trường chủ động trong việc xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền, kiểm tra và giám sát việc tham gia cuộc thi của các đối tượng có liên quan; tham mưu xiin ý kiến kịp thời với lãnh đạo khi có vấn đề phát sinh.

Trên đây là Kế hoạch tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 của BCH Đoàn trường THPT Vĩnh Hải. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường để giải quyết./.

 

      

* Nơi Nhận:

- Đảng bộ; huyện Đoàn (báo cáo);

- Các đối tượng thí sinh có liên qua (thực hiện);

- VP Đoàn (lưu).

 

T.M BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƯ

 

 

Hồ Quốc Cang

 

Tác giả: Đoàn thanh niên
Nguồn: Internet
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website