Friday, 29/10/2021 - 04:27|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TIÊU ĐỀ WEBSITE

Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2021

Căn cứ kế hoạch số 203-KH/ĐTN, ngày 04/02/2021 của Huyện Đoàn Mỹ Tú về việc thực hiện Tháng Thanh niên năm 2021;

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 cũng như Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2020-2021; căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Ban Thường vụ Đoàn trường THCS&THPT Long Hưng xây dựng kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tạo đợt thi đua sôi nổi của đoàn viên thanh niên của đơn vị bằng những hành động, công trình, phần việc cụ thể chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021);

- Tăng cường sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với thanh niên; bồi dưỡng, giáo dục, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành;

- Các hoạt động Tháng Thanh niên 2021 được triển khai sâu rộng đảm bảo thiết thực, hiệu quả và bám sát trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 cũng như chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020-2021, đồng thời phù hợp với tình hình của đơn vị;

- Các hoạt động được tổ chức đảm bảo an toàn, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

- Tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc; xây dựng Chương trình hành động của các cấp bộ Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng các cấp;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); tổ chức sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Vận động đoàn viên, thanh niên hưởng ứng hoạt động truyền thông “Tôi - Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh” trên mạng xã hội. Tuyên truyền, giới thiệu đến đoàn viên, thanh niên cuốn sách Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới” do Trung ương Đoàn thực hiện nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn;

- Phối hợp tham gia hành trình “Tự hào tuổi trẻ Việt Nam” đến với các địa chỉ đỏ; gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Đoàn; các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa;

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện của đơn vị.

2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ngày hội tuổi trẻ sáng tạo, hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kết hợp với ngày hội tuổi trẻ, sinh hoạt truyền thống, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho đoàn viên, thanh niên;

- Tổ chức Ngày đoàn viên kết hợp tổ chức Hội trại truyền thống 26/3; tổ chức thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” theo Kế hoạch, Ngày hội tuổi trẻ tình nguyện; Ngày hội “Thiếu niên Tiến bước lên Đoàn”;

- Tổ chức thực hiện công trình thanh niên chào mừng kỹ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

3. Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên

3.1. Thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Triển khai các đội hình thực hiện các công trình, phần việc của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an toàn giao thông;

- Triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường: Trồng cây xanh, chống rác thải nhựa, bảo vệ nguồn nước sạch, …; xây dựng môi trường giáo dục “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”; tổ chức thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” theo Kế hoạch đã ban hành;

3.2. Thanh niên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân

- Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tuyên truyền, phổ biến và triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19;

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, đặc biệt là kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em;

- Tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia hiến máu theo kế hoạch chung;

- Tham gia chương trình “Tháng ba biên giới”: thăm, giao lưu, tổ chức hoạt động phối hợp với các đồn biên phòng (khi có kế hoạch triển khai).

4. Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên 

4.1. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

Triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh trong học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông; tổ chức ngày hội việc làm; tổ chức các hoạt động kết nối thanh niên với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh.

4.2. Tổ chức các hoạt động đồng hành, chăm lo cho thanh thiếu nhi

- Triển khai các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên; các chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống ma túy, HIV/AIDS trong thanh niên;

- Huy động các nguồn lực xã hội chăm lo đời sống, sức khỏe, kỹ năng thực hành xã hội cho các đối tượng thanh niên, đặc biệt là thanh niên yếu thế; quan tâm hỗ trợ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn;

- Tổ chức Ngày hội “Tiến bước lên đoàn” nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng đối ngoại thanh niên cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp. Tổ chức các buổi thông tin chuyên đề cho đoàn viên, thanh niên về những nội dung đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước, về tình hình Biển Đông, cộng đồng ASEAN, khu vực và thế giới, các tổ chức và hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

5. Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

- Các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022; tăng cường rèn luyện cán bộ Đoàn theo Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; tiếp tục triển khai học tập các bài học lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên theo các hình thức và bộ công cụ mới;

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm gắn với chủ đề của Tháng Thanh niên nhằm nâng cao nhận thức, hành động của đoàn viên, thanh niên; tổ chức sinh hoạt chi đoàn chuyên đề về Luật Thanh niên (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

- Tổ chức Lễ kết nạp Đoàn viên mới lớp Đoàn viên “90 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”;

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về Luật Thanh niên (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, các chính sách pháp luật đối với thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030;

- Tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn - Hội.

6. Một số hoạt động cụ thể

- Tham gia chương trình Tháng 3 biên giới tại Vĩnh Châu (26/2/2021)

- Tham dự lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2021 tại xã Mỹ Hương (27/2/2021)

- Tham gia hiến máu nhân đạo tại trường THCS DTNT (13/3/2021)

- Tổ chức ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” vào ngày (22/3/2021)

- Tham dự Ngày Đoàn viên năm 2021 - Ngày hội Thanh niên sáng tạo tại trường THPT Huỳnh Hữu Nghĩa (20/3/2021)

- Tổng kết Tháng Thanh niên 2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chấp hành Đoàn trường

- Xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng nội dung hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị báo cáo về Đảng bộ, Đoàn cấp trên và triển khai đến các bộ phận có liên quan cùng phối hợp thực hiện;

- Thường xuyên theo dõi và có báo cáo kịp thời về tình hình và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để có phương án tổ chức các hoạt động trong Tháng Thanh niên phù hợp, đảm bảo thực hiện hiệu quả, an toàn, tuân thủ đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh;

- Thành lập đội hình tình nguyện tại chổ để chủ động trong công tác triển khai thực hiện các hoạt động trong Tháng Thanh niên;

- Báo cáo tổng kết Tháng Thanh niên về Huyện Đoàn chậm nhất ngày 26/3/2021.

2. Đội TNTP

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức "Tiến bước lên Đoàn" phù hợp với điều kiện của đôn vị và tình hình dịch bệnh tại địa phương.

- Trực tiếp phụ trách các hoạt động chăm lo, tổ chức các phong trào cho thiếu niên của đơn vị

3. Thành viên đội hình tình nguyện

Chủ động thực hiện các phần việc khi có thông báo và kế hoạch triển khai cụ thể.

Trên đây là Kế hoạch Tháng thanh niên năm 2021 của BCH Đoàn Trường THCS&THPT Long Hưng mong các đồng chí cùng phối hợp triển khai, thực hiện. Mọi khó khăn, vướng mắc thì liên hệ trực tiếp BTV Đoàn trường để giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Đảng bộ; Huyện Đoàn (báo cáo);

- Đội TNTP; UBH; Thành viên đội hình tình nguyện (thực hiện);

- Lưu VP Đoàn.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

                                    

 

Hồ Quốc Cang

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website