Wednesday, 05/10/2022 - 06:47|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS VÀ THPT LONG HƯNG

Thông báo thời gian tựu trường và thực học năm học 2022 - 2023

Căn cứ Quyết định số 2083/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2022 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023;

Trường THCS&THPT Long Hưng thông báo đến CMHS, GV và toàn thể học sinh về thời gian tựu trường năm học 2022 - 2023 như sau:

 

Bài tin liên quan