Thursday, 11/08/2022 - 00:19|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS VÀ THPT LONG HƯNG
Lễ Tổng Kết năm học 2021 - 2022

Lễ Tổng Kết năm học 2021 - 2022

Căn cứ kế hoạch năm học 2021-2022 của trường THCS và THPT Long Hưng về việc tổ chức tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm học 2021-2022;Căn cứ vào tình hình thực ...