Thursday, 11/08/2022 - 00:23|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS VÀ THPT LONG HƯNG

Lễ Tổng Kết năm học 2021 - 2022

Căn cứ kế hoạch năm học 2021-2022 của trường THCS và THPT Long Hưng về việc tổ chức tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm học 2021-2022;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS và THPT Long Hưng xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2021 - 2022 như sau: 

 

Một số hình ảnh của buổi lễ:

 

Bài tin liên quan