Thursday, 11/08/2022 - 00:21|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS VÀ THPT LONG HƯNG

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Căn cứ hướng dẫn số 11/HD-CĐN, ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành giáo dục V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 112 năm kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ, 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc;

Thực hiện chương trình công tác Tuyên giáo Nữ công năm 2022 của BCH Công đoàn trường THCS và THPT Long Hưng;

Được sự thống nhất của Đảng ủy trường THCS-THPT Long Hưng;

BCH công đoàn trường THCS và THPT Long Hưng tổ chức các hoạt động với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 112 năm kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2022) và kỷ niệm 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3).

- Tuyên  truyền ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và giá trị lịch sử cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đối với dân tộc Việt Nam và phụ nữ Việt Nam; Giáo dục truyền thống Cách mạng nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tăng cường giáo dục truyền thống tốt đẹp phụ nữ Việt Nam trong lịch sử đấu tranh của dân tộc và những đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, phát huy năng lực, sức sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước và huyện nhà; nâng cao nhận thức của đội ngũ CBNGNLĐ về ý nghĩa, chủ đề của ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, thúc đẩy sự quan tâm của gia đình và xã hội trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

- Động viên nữ CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, hăng hái thi đua công tác, lao động sản xuất gắn xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” góp phần nâng cao vị thế của nữ CBNGNLĐ trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của ban Nữ công quần chúng, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công; tổ chức hoạt động thiết thực ý nghĩa, hiệu quả, tiết kiệm, tạo khí thế sôi nổi của đơn vị.

II. Thời gian, địa điểm tổ chức và đối tượng tham dự:

- Thời gian: 8h00, ngày 06/03/2021 (Chủ nhật)

- Địa điểm: Khu II

Thành phần tham dự: Tất cả CB – GV- NV

III. Nội dung tổ chức

- Tổ chức trò chơi dân gian (Nội dung trò chơi gửi riêng)

- Tặng quà CĐV nữ

- Dùng cơm thân mật

Một số hình ảnh của hoạt động:

 

Video hoạt động trò chơi:

Bài tin liên quan